transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chunking decision information: a way to make big data actionable

Författare och institution:
Faramarz Agahi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Natasha Dmytrenko (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Journal of Decision Systems, 25 s. 11-22
ISSN:
1166-8636
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Today's decision management systems focus on supporting selected decisions rather than including and linking pre- and post-decision information, that is, big data. The purpose of this research was to understand how decision information is organised in an international, cross-functional organisation. This paper is an attempt to understand how a five-element, object-oriented framework tailors decision information in the international humanitarian programme. How can chunking and organising decision information object-oriented be a way to make big data actionable? The application of the model helps to improve organising decision information.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
Organising decision information, chunking information, Erasmus+ programme, big data, knowledge, Operations Research & Management Science
Postens nummer:
239602
Posten skapad:
2016-07-28 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007