transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences from Reengineering and Modularizing a Legacy Software Generator with a Projectional Language Workbench

Författare och institution:
Max Lillack (-); Thorsten Berger (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Regina Hebig (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Proceedings of the 20th International Systems and Software Product Line Conference (SPLC),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
Postens nummer:
239593
Posten skapad:
2016-07-28 01:56
Posten ändrad:
2016-09-19 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007