transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Deleuze and Cinema, Deleuze and World Cinema and Deleuze and the Cinemas of Performance: Powers of Affection

Författare och institution:
Anna Backman Rogers (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
New Cinemas,
ISSN:
1474-2756
E-ISSN:
2040-0578
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Powers of Affection, Deleuze and Cinema, review
Postens nummer:
239559
Posten skapad:
2016-07-27 15:31
Posten ändrad:
2016-09-09 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007