transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ephemeral Bodies and Threshold Creatures: The Crisis of the Adolescent Rite of Passage in Sofia Coppola’s The Virgin Suicides and Gus Van Sant’s Elephant

Författare och institution:
Anna Backman Rogers (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Necsus: European Journal of Media Studies, 1 ( 1, spring 2012 ) s. 148-168
ISSN:
2213-0217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Elephant, Virgin Suicides, Crisis, Thresholds, Adolescence, Deleuze.
Postens nummer:
239552
Posten skapad:
2016-07-27 15:24
Posten ändrad:
2016-08-12 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007