transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Varning för fallgropar i kamp mot extremism"

Författare och institution:
Robin Andersson (-); Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Christer Matsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Sara Stendahl (Juridiska institutionen); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Svenska Dagbladet (2016-07-07),
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Våldsbejakande extremism, handlingsplaner, socialpedagogik, förebyggande arbete
Ytterligare information:
Debatt-artikel publicerad i SvD 7 juli 2016
Postens nummer:
239520
Posten skapad:
2016-07-27 09:04
Posten ändrad:
2016-07-27 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007