transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Egyptian Writer Ala al-Aswani and the Concept of Nation: The Novel The Yacoubian Building

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Sebastian Günther & Stephan Milleh (eds.) Representations and Visions of Homeland in Modern Arabic Literature. , s. 89-101
ISBN:
978-3-487-15436-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
George Olms Verlag
Förlagsort:
Hildesheim
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Ala al-Aswani, The Yacoubian Building, Egypt, Nation, Watan
Postens nummer:
239518
Posten skapad:
2016-07-27 08:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007