transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Personifications of the Seasons without attributes? A new interpretation of the mosaic of Oceanus, Casariche, Province of Seville, Spain

Författare och institution:
Maja Kramer (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Atti XII Colloquio AIEMA, Venezia, 11-15 settembre 2012, a cura di Giordana Trovabene, Università Ca’ Foscari Venezia con la collaborazione di Alessandro Bertoni, s. 523-527
ISBN:
978-88-98877-49-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
239447
Posten skapad:
2016-07-25 10:39
Posten ändrad:
2016-09-01 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007