transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Becoming a half-time parent: Fatherhood after divorce

Författare och institution:
Jesper Andreasson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Journal of Family Studies, e-pub ahead of print
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
fatherhood, joint physical custody, gender equal discourse, performativity, shared residency
Postens nummer:
239433
Posten skapad:
2016-07-22 14:39
Posten ändrad:
2016-09-05 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007