transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the notion of agency in studies of interaction and learning

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Learning, Culture and Social Interaction, 10 s. 64-67
ISSN:
2210-6561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Agency, Learning, Interaction
Postens nummer:
239418
Posten skapad:
2016-07-20 09:23
Posten ändrad:
2016-09-22 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007