transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lexical H*+L pitch accent in Ryukyuan: Diversities in phonological patterning and phonetic manifestation

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, May 31 - June 3, 2016, Boston, MA, USA, ( 8 ) s. 455-458
ISSN:
2333-2042
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Lexical pitch accent, Ryukyuan, diversity, phonetic manifestation
Postens nummer:
239413
Posten skapad:
2016-07-19 09:17
Posten ändrad:
2016-09-01 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007