transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levande läsning - Ett pilotprojekt – högläsning för förskolebarn

Författare och institution:
Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Margaretha Bengtsson (-)
Antal sidor:
34
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun
Förlagsort:
Varberg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Storskaliga studier som PISA och PIRLS pekar ut kommunikativ språklig förmåga och läsförståelse som nyckelkompetenser för lärande. Detta är en särskild utmaning för förskolor och skolor i flerspråkiga miljöer. Syftet med denna studie är att stödja utvecklingen av ett läsdidaktiskt förhållningssätt i förskolan. Metoden för detta har varit att introducera medveten upprepad läsning med ett barn vid tre tillfällen eller fler under en fyraveckors period och att dokumentera lästillfällen i läsloggar samt besvara en enkät om hur läsning organiseras på förskolan. Kapprumsbibliotek introducerades på förskoleavdelningarna i syfte att öka tillgängligheten av litteratur för vårdnadshavare. De medverkande förskolorna omfattar tio avdelningar och är belägna i flerspråkiga områden. Arbetet utgår ifrån forskning om språk, läsning och läsförståelse (Reichenberg, 2008; Bengtsson och Lejemark Olsen, 2010; Langer, 2005; Heath, 1983; Kress, 1997; Mellgren och Gustafsson, 2009). Metodik i projektet är praktiknära forskning och förskollärares professionella kompetens (Carr, 2001; Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013, Damber, Nilsson och Ohlsson, 2013; Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson, 2013). Resultaten visar på en ökad medvetenhet om läsning i förskolan och ett mer didaktiskt förhållningssätt vid läsning. Barn, förskolepersonal, modersmålstränare, personal på Barnavårdscentral (BVC), föräldrar och förskolechefer uttrycker samtliga att man utvecklat en ökad insikt i läsningens betydelse och dess potential för lärande och språkutveckling.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Läsdidaktik, förskola, upprepad enskild läsning, läsvanor i förskolan
Ytterligare information:
Information om projektet lämnas av projektansvarig i Varbergs kommun Margaretha Bengtsson vetenskaplig och ledare Elisabeth Mellgren, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Postens nummer:
239410
Posten skapad:
2016-07-18 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007