transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intonation in the Nakijin dialect of Ryukyuan

Nakijin hougen no intoneeshon

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Ryukkyu no Hougen, ( 40 ) s. 19-41
ISSN:
1349-4090
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
japanska
Sammanfattning (abstract):
The Nakijin dialect of Ryukyuan is known to have a complex prosodic system. This article presents the first attempt to characterize the main intonational features in the Nakijin dialect.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Nakijin dialect, Ryukyuan, prosodty, pitch accent, intonation
Postens nummer:
239398
Posten skapad:
2016-07-18 07:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007