transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Granskning för utveckling och kontroll i socialt arbete

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Redaktör(er):
Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete); Peter Dellgran (Institutionen för socialt arbete); Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete (red. Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer), s. 272-289
ISBN:
978-91-27-13631-1
Antal sidor:
272-291
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
239396
Posten skapad:
2016-07-17 15:49
Posten ändrad:
2016-09-15 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007