transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvalitetsmätningars användning och effekter i svensk äldreomsorg

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Nordiske Organisasjonsstudier , 18 ( 1 ) s. 31-55
ISSN:
1501-8237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
System för kvalitetsmätning, på engelska "performance measures" har sedan slutet av 1990-talet utvecklats till en globalt strategi för förbättring och kontroll som upptar ett allt större intresse och resurser i den offentliga sektorn i många länder. Samtidigt är dessa mätsystem föremål för en omfattande kritisk diskussion med motstridiga uppfattningar om deras verkan. Denna artikel utgör en empirisk undersökning av ett dominerande svenskt system för kvalitetsmätning, Öppna jämförelser (ÖJ). I ljuset av lärdomar från litteraturen om kvalitetsmätning som kombineras med teorier och forskning om organisatoriskt lärande undersöks hur ÖJ används inom kommunal äldreomsorg, vilka effekter ÖJ har för omsorgens kvalitet samt vilka organisatoriska förhållanden som kan tänkas förklara den observerade användningen och effekterna. Resultat visar att ÖJ skapat ett avsevärt ökat intresse för frågor om äldreomsorg och satt dessa på den politiska dagordningen. ÖJ har också integrerats i en rad olika administrativa och politiska processer, även satt avtryck i många kommuners styrande måldokument. Trots allt detta har ingen kommun höjt sitt mätresultat i ÖJ på något dramatiskt sätt. Det anpassningsinriktade lärande som ÖJ främst föranlett har bidragit till att lågt rankade kommuner höjt sitt resultat medan högt rankade sänkt sitt resultat, och på så vis har skillnaderna i äldreomsorgskvalitet mellan kommunerna minskat.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
kvalitet, kvalitetsmätning, verksamhetsförbättring, organisatoriskt lärande, äldreomsorg
Postens nummer:
239393
Posten skapad:
2016-07-17 15:37
Posten ändrad:
2016-09-15 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007