transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Ritual of May Day in Western Europe: Past, Present and Future

Redaktör(er):
Abby Peterson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Herbert Reiter (-)
ISBN:
9781472415271
Antal sidor:
286
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
labour movements, May Day, ritual demonstrations
Postens nummer:
239385
Posten skapad:
2016-07-16 10:14
Posten ändrad:
2016-07-29 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007