transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Järnvägens planteringar - Sveriges största trädgårdsrörelse

Författare och institution:
Lindgren Anna (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Byggnadskultur, 2016 ( 2 ) s. 10-17
ISSN:
0348-6885
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
När järnvägarna började anläggas i Sverige, från mitten av 1800-talet, var planteringar till prydnad, nytta och skydd en del i det nya transportsystemet. Planteringsväsendet vid landets järnvägar var omfattande under mer än 100 år och upphörde på 1970-talet. I ett nystartat forskningsprojekt kommer planteringsverksamheten att undersökas. Artikeln beskriver översiktligt hur planteringarna organiserades och ställer frågor om hur järnvägens gröna kulturarv ska hanteras i framtiden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik- och industrihistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
järnväg, planteringar, kulturarv, järnvägshistoria, parker
Postens nummer:
239383
Posten skapad:
2016-07-15 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007