transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychosocial functioning in adolescent patients assessed with Children's Global Assessment Scale (CGAS) predicts negative outcomes from age 18: A cohort study.

Författare och institution:
Anna Lundh (-); Mats Forsman (-); Eva Serlachius (-); Niklas Långström (-); Paul Lichtenstein (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Psychiatry research, 242 s. 295-301
ISSN:
1872-7123
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
239373
Posten skapad:
2016-07-14 08:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007