transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recall of patients discharged from follow-up after repair of isolated congenital shunt lesions.

Författare och institution:
Charlien Gabriels (-); Alexander Van De Bruaene (-); Frederik Helsen (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Kristien Van Deyk (-); Els Troost (-); Bart Meyns (-); Marc Gewillig (-); Werner Budts (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, Epub ahead of print s. 314-320
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Discharge from follow-up after closure of isolated congenital shunt lesions in childhood was common practice in the past. The aim of the present study was to recall these patients to evaluate their current status.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
239371
Posten skapad:
2016-07-13 18:02
Posten ändrad:
2016-08-12 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007