transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En studie av hur barn använder siffror, tal och antal i en matematisk diskurs

Författare och institution:
Ann-Louise Ljungblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Magisteruppsats i specialpedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, s. 100
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
239358
Posten skapad:
2016-07-13 16:08
Posten ändrad:
2016-07-13 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007