transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Digit as an Artefact in the Mathematical Discourse

Författare och institution:
Ann-Louise Ljungblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics. Different Learners – Different Math? Vaasa, Finland. , Publication No 17/2009
ISBN:
978-952-12-2252-8
ISSN:
1458-7785
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
239353
Posten skapad:
2016-07-13 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007