transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematik som språkkurs.

Författare och institution:
Håkan Lennerstad (-); Ann-Louise Ljungblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Konferensbidrag vid Matematikbiennalen i Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
239351
Posten skapad:
2016-07-13 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007