transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematical Communication in ”Träningsskolan”

Författare och institution:
Ann-Louise Ljungblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the 5th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics. Challenges in teaching mathematics – Becoming special for all. University of Iceland: School of Education. , NORSMA conference proceedings
ISBN:
978-9935-9025-0-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
special needs education, math education, special needs schools
Postens nummer:
239350
Posten skapad:
2016-07-13 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007