transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic urban education: An introduction

Författare och institution:
Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Gaby Weiner (-)
Publicerad i:
Symposium paper presented at the NERA conference at University of Helsinki March 8-11,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
239340
Posten skapad:
2016-07-12 21:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007