transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classification of quantum groups and Belavin-Drinfeld cohomologies for orthogonal and symplectic Lie algebras

Författare och institution:
Boris Kadets (-); Eugene Karolinsky (-); Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Physics, 57 ( 5 ) s. Art. no. 051707
ISSN:
0022-2488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we continue to study Belavin-Drinfeld cohomology introduced in Kadets et al., Commun. Math. Phys. 344(1), 1-24 (2016) and related to the classification of quantum groups whose quasi-classical limit is a given simple complex Lie algebra g. Here we compute Belavin-Drinfeld cohomology for all non-skewsymmetric r-matrices on the Belavin-Drinfeld list for simple Lie algebras of type B, C, and D.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
239287
Posten skapad:
2016-07-12 08:57
Posten ändrad:
2016-08-17 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007