transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypothesizing Balancing Endorphinergic and Glutaminergic Systems to Treat and Prevent Relapse to Reward Deficiency Behaviors: Coupling D-Phenylalanine and N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) as a Novel Therapeutic Modality.

Författare och institution:
Kenneth Blum (-); Marcelo Febo (-); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Ulf Berggren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Zsolt Demetrovics (-); Kristina Dushaj (-); Rajendra D Badgaiyan (-)
Publicerad i:
Clinical medical reviews and case reports, 2 ( 8 )
ISSN:
2378-3656
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
239273
Posten skapad:
2016-07-12 00:30
Posten ändrad:
2016-07-13 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007