transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can a lifestyle intervention for pregnant women with obesity affect gestational weight gain?

Obesity Facts - The European Journal of Obesity; European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASO and IFSO-EC

Författare och institution:
Karin Haby (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Åsa Premberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ragnar Hanås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASO and IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1-4, 2016 , 9 ( PO2.081 ) s. 205
ISBN:
978-3-318-05895-6
ISSN:
1662-4025
E-ISSN:
1662-4033
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
239247
Posten skapad:
2016-07-11 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007