transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systematic review to develop a core set of body image measures: A study of the COST Appearance Matters network

Författare och institution:
Linda Kwakkenbos (-); Barbara Dooley (-); Maria P. Brandäo (-); Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Amanda Fitzgerald (-); Johanna Kling (Psykologiska institutionen); Rachel F. Rodgers (-); Silva Anabela (-); Phillippa Diedrichs (-); Chris Jarret (-); Brett D. Thombs (-); Lisa R. Jewett (-); Diana Harcourt (-); Nichola Rumsey (-)
Publicerad i:
Appearance Matters 7, 28-30 Juni, London, Storbritannien, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
239246
Posten skapad:
2016-07-11 09:53
Posten ändrad:
2016-07-11 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007