transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A continuing struggle: A longitudinal study of body dissatisfaction and psychological distress in emerging adulthood

Författare och institution:
Johanna Kling (Psykologiska institutionen); Rachel F. Rodgers (-); Ann Frisén (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Appearance Matters 7, 28-30 Juni, London, Storbritannien, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
239241
Posten skapad:
2016-07-11 09:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007