transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normalised immune expression in remission of paediatric ITP

Författare och institution:
Margareta Jernås (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Frida Strömberg Célind (-); Intawat Nookaew (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi, Chalmers); Karin Mellgren (-); Hans Wadenvik (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Bob Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Thrombosis and Haemostasis, 115 ( 6 ) s. 1229-1230
ISSN:
0340-6245
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Postens nummer:
239232
Posten skapad:
2016-07-11 08:34
Posten ändrad:
2016-08-30 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007