transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research Communities Identification and Definition Report

Europeana Cloud Deliverable D1.1

Författare och institution:
Kees Waterman (-); Petra Links (-); Stefan Ekman (Svensk nationell datatjänst (SND)); Björn Sjögren (Svensk nationell datatjänst (SND)); Agiatis Benardou (-)
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
Detta är en leverabel från EU-projektet Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud (eCloud), ett projekt som syftar till att utveckla Europeana till en användbar källa för forskning på digitalt kulturarvsmaterial.
Postens nummer:
239198
Posten skapad:
2016-07-08 13:29
Posten ändrad:
2016-07-08 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007