transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur kan vi förbättra livsvillkoren för människor med beroendeproblematik och deras anhöriga?

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Deltagande under filmvisning och paneldebatt, Almedalsveckan, 7 Juli, 2016, Visby,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vad kan vi göra för att förändra för människor med beroendeproblematik så att deras chanser till ett friskare liv ökar? Missbrukets samhällsekonomiska kostnad uppgår till 16% (150 miljarder) av den svenska stadsbudgeten varje år. Kan vi förändra vårt synsätt och vända problematiken till en resurs? Gör vi politiskt rätt? Idag har 900 000 ett riskabelt bruk av alkohol och narkotika i Sverige, men det är sällan vi hör deras egna röster och ännu mindre en kvinnas. I filmen MonaLisa Story får vi följa en kvinnas kamp mot drogberoendet under hela 8 år. Det är första gången i Sverige en kvinna skildrats på detta sätt. Ett tidsdokument, forskning och en aktuell samhällsskildring som öppnar upp för ett flertal frågeställningar. De samhällsekonomiska kostnaderna är nio gånger större än de resurser som kommuner och landsting idag lägger ner på vård, behandling och stöd. Kan vårt sätt att se på dessa människor förändras? Hur kan samhället möta och hjälpa barn som har föräldrar med missbruksproblem bättre? Borde det finnas ett mer individanpassat hjälpsystem? Eller läggas mer resurser när någon har klarat en avgiftning och kommit ut i det fria livet igen? Och hur ser forskningen ut för barn som fötts med missbruk i kroppen?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
missbruksvård, narkotika, missbruk, beroende, anhöriga, barnperspektiv
Postens nummer:
239177
Posten skapad:
2016-07-08 10:44
Posten ändrad:
2016-07-13 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007