transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I Pro Patrias tjänst: Barnmorska vid Sällskapets barnbördshus

Författare och institution:
Birgitta Jordansson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
För det allmänna bästa. Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år, s. 117-136
ISBN:
978-91-7353-780-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Atlantis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet handlar om barnmorskor anställda vid Pro Patrias barnbördshus under sent 1800-tal och 1900-talets första hälft. Pro Patria startade som ett ordens- och välgörenhetssällskap vid mitten av 1700-talet. Men trots att välgörenhet i hög grad förknippas med kvinnor nekades kvinnor medlemskap i sällskapet ända fram till tidigt 1970-tal. De har - trots detta - spelat en viktig roll i sällskapets historia - som barnmorskor och som anställda vid det barnbördshus som startades av sällskapet 1774. Kapitlet belyser arbetsvillkor och möjligheter för de anställda barnmorskorna inom ramen för en sjukhushierarki som kan liknas vid ett utvidgat hushåll. Organiseringen byggde på en tydlig genusordning där de möjligheter som stod till buds var förankrade i föreställningar om kvinnliga kompetensområden kopplade till vård och omsorg.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Nyckelord:
barnmorskor, arbetsvillkor, kvinnohistoria, genus, välgörenhet
Postens nummer:
239174
Posten skapad:
2016-07-08 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007