transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What do men think impacts appearance satisfaction? Views from 4 countries.

Författare och institution:
Rachel Rodgers (-); Atsushi Matsumoto (-); Ami Popat (-); Phillippa Diedrichs (-); Matthew Fuller-Tyszkiewicz (-); Kristina Holmqvist Gattario (Psykologiska institutionen); Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Lina Ricciardelli (-); Zali Yager (-); Linda Smolak (-); Heather Thompson-Brenner (-); Rebecca Shingleton (-); Debra L Franko (-)
Publicerad i:
Appearance Matters 7, 28-30 Juni, London, Storbritannien,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Body image, body satisfaction, cross-cultural
Postens nummer:
239075
Posten skapad:
2016-07-06 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007