transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Politics of Pseudoactions. Local Governance and Gender Policy Implementation in the Western Balkans

Författare och institution:
Andrea Spehar (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
ICLD
Förlagsort:
Visby
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
gender policy, implementation, Western Balkans
Postens nummer:
239061
Posten skapad:
2016-07-06 10:34
Posten ändrad:
2016-07-06 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007