transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A terminologia Latina till swenska ord. Två juridiska handböcker på 1600-talet

Författare och institution:
Lena Rogström (Institutionen för svenska språket); Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Abstract till Svenska språkets historia 14, Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet, 9–10 juni 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Civilprocess
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Nyckelord:
juridiska handböcker svenska latin 1600-tal Clas Rålamb Claudius Kloot
Postens nummer:
239024
Posten skapad:
2016-07-05 18:23
Posten ändrad:
2016-07-05 18:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007