transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Man vill skrika ut det över världen, jag kan lika gärna skriva det på Facebook. Ungdomar och vänskap on-line.

Författare och institution:
Jennie Sivenbring (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
EDUCARE, 2016 ( 2016:1 ) s. 42-63
ISSN:
1653-1868
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article examines how a group of young people relates to interaction and friendship on Facebook. Using a theoretical framework based on the work of Erving Goffman, it draws upon a focus group interview and on netnographic observations of a private Facebook group and on the individual Facebook pro-files of a group of young people. The results demonstrate how the participants use the social network as an arena for establishing and working on already existing relations. It is also argued that the different settings in the group and the individual profiles condition the way in which the young people interact and perform to manage the impressions given to differing audiences.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Erving Goffman, Facebook, friendship, interaction, youth,
Postens nummer:
238927
Posten skapad:
2016-07-05 07:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007