transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Future Prospects and Challenges in Language Assessments

Författare och institution:
Sauli Takala (-); Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Neus Figueras (-); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Contemporary Second Language Assessment, Contemporary Applied Linguistics, s. 299-315
ISBN:
9780567147066
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Bloomsbury Academic
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
238924
Posten skapad:
2016-07-05 02:14
Posten ändrad:
2016-07-06 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007