transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Il mister x della squadraccia di Dumini

Författare och institution:
Enrico Tiozzo (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Storia in Rete,
E-ISSN:
1826-8170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
italienska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Fascism, politiska mord, Matteotti, Thierschädl.
Postens nummer:
238832
Posten skapad:
2016-07-04 01:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007