transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The discursive production of “women friendliness” in the context of Swedish video game development

Författare och institution:
Anna Maria Szczepanska (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jan Ljungberg (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Björn Remneland Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
The 9th Biennial International Interdisciplinary Conference 29th June-1st July, 2016, Keele University, Staffordshire, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
238819
Posten skapad:
2016-07-03 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007