transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mestres, material multimèdia i infants amb dificultas d'aprenentage. Com fer una combinació que afavoreixi les habilitats lectores I communicatives [Teachers, multimedia and children with learning disabilities: how to make a mix that facilitates reading and communication skills]

Författare och institution:
Mikael Heimann (-); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Suports, 4 ( 1 ) s. 19-25
ISSN:
1138-4336
E-ISSN:
2385-4782
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
autism, communikation, multimedia, intervention
Postens nummer:
238817
Posten skapad:
2016-07-02 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007