transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collaboration and categorisation

Författare och institution:
Linda Mossberg (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sociala perspektiv på allvarliga psykiska problem,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
238787
Posten skapad:
2016-07-01 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007