transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kognitiva funktioner hos barn med autism

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Mikael Jensen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Kognitionsvetenskap / redaktörer: Jens Allwood, Mikael Jensen, s. 369-382
ISBN:
978-91-44-05166-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
autism, kognition
Postens nummer:
238786
Posten skapad:
2016-07-01 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007