transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a Pedagogy of Athlete Development in Women’s Artistic Gymnastics

Författare och institution:
Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Roslyn Kerr (-); Astrid Schubring (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Myrian Nunomura (-); Georgia Cervin (-)
Publicerad i:
2016 AIESEP International Conference Program,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
238782
Posten skapad:
2016-07-01 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007