transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deconstructing the myth of integrated reporting: on the tension between standardization and locality of non-numerical information

Författare och institution:
Berit Hartmann (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Peter Beusch (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Financial Reporting and Business Communication, Twentieth Annual Conference. Bristol: Bristol University.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
238763
Posten skapad:
2016-07-01 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007