transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The lives of the party

Contemporary approaches to the study of intraparty politics in Europe

Författare och institution:
Jonathan Polk (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Jonathan Polk (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Ann-Kristin Kölln (Statsvetenskapliga institutionen & Statsvetenskapliga institutionen); Ann-Kristin Kölln (Statsvetenskapliga institutionen & Statsvetenskapliga institutionen)
Redaktör(er):
Jonathan Polk (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Jonathan Polk (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Ann-Kristin Kölln (Statsvetenskapliga institutionen & Statsvetenskapliga institutionen); Ann-Kristin Kölln (Statsvetenskapliga institutionen & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Party Politics, Epub ahead of print
ISSN:
1354-0688
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Party Politics
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
238742
Posten skapad:
2016-06-30 23:32
Posten ändrad:
2016-07-01 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007