transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attention in Cognition and Early Learning

Författare och institution:
Mikael Heimann (-); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen); Karin Strid (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Encyclopedia of Education, 3rd Edition, s. 165-171
ISBN:
9780080448930
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
attention, cognition, learning
Postens nummer:
238723
Posten skapad:
2016-06-30 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007