transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language, multimedia and communication for children with autism– searching for the right combination

Författare och institution:
Tomas Tjus (Psykologiska institutionen); Mikael Heimann (-)
Publicerad i:
Helping children with autism to learn , s. 78-94
ISBN:
1853466379
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
David Fulton Publishers Ltd
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
238721
Posten skapad:
2016-06-30 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007