transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a computational model of spatial perspective taking

Författare och institution:
Simon Dobnik (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Abstracts of the workshop on Languages as Mechanisms for Interaction: Explorations and Repercussions. Ghent University, 24th -25th of June, 2016, s. 1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
In this presentation we describe our work on computational modelling of spatial perspective taking in interactive/dialogue setting. Joint work with John D. Kelleher and Chris Howes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
spatial descriptions, perspective, frame of reference, dialogue, perception, computational model
Postens nummer:
238718
Posten skapad:
2016-06-30 15:23
Posten ändrad:
2016-07-06 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007