transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Mucosa at Teeth and Implants

Författare och institution:
Jan Lindhe (Institutionen för odontologi, sektion 2); Jan Wennström (Institutionen för odontologi, sektion 2); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi, sektion 2)
Publicerad i:
Clinical periodontology and implant dentistry, 6th ed. (eds.) Niklaus P. Lang & Jan Lindhe, s. 83-99
ISBN:
978-0470-67248-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Wiley-Blackwell
Förlagsort:
Oxford, UK
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
238694
Posten skapad:
2016-06-30 12:25
Posten ändrad:
2016-06-30 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007