transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan två stolar

Författare och institution:
Monica Andersson Bäck (Institutionen för socialt arbete); Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Makt och inflytande i arbetslivet, s. 117-168
ISBN:
978-91-86743-53-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
PremissFörlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I det här kapitlet har vi fokuserat på hur mellanchefer vidtar olika typer av strategier för att hantera krav och förväntningar på dem och deras arbete. Vi har valt att tolka mellanchefarnas strategier i termer av makt respektive frånvaro av makt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
Makt, mellanchefer, strategier, psykiatri
Ytterligare information:
Forskning inom ramen för Förutsättningar för chefskap i psykiatrin finanseriat av Vårdalinstitutet
Postens nummer:
238693
Posten skapad:
2016-06-30 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007